JEDNOŚĆ SŁOWA Z PRZESTRZENIĄ ZAPISU.
CYKL WYDAWNICTW LIBERACKICH
UNITY OF WORDS AND A WRITING SPACE.
A SERIES OF LIBERATURE PUBLICATIONS
Spotkanie w Kulturhus Hausmania Kafe, Oslo, Norwegia, 4–8.11.2015

Comments are closed.