JEDNOŚĆ SŁOWA Z PRZESTRZENIĄ ZAPISU.
CYKL WYDAWNICTW LIBERACKICH
UNITY OF WORDS AND A WRITING SPACE.
A SERIES OF LIBERATURE PUBLICATIONS

Galeria V9, Hoża 9, Warszawa, 28–29.11.2015

Comments are closed.