JEDNOŚĆ SŁOWA Z PRZESTRZENIĄ ZAPISU.
CYKL WYDAWNICTW LIBERACKICH
UNITY OF WORDS AND A WRITING SPACE.
A SERIES OF LIBERATURE PUBLICATIONS

Prezentacja w Bibliotece Jagiellońskiej, Kraków, 9.12.2015

Comments are closed.