II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna GEOMETRIA W DYSKURSIE – DYSKURS W GEOMETRII pt. „Grid” organizowana była przez Zakład Historii i Teorii Sztuki Instytutu Sztuk Pięknych UJK w Kielcach. Spotkanie odbyło się w dniach 10-14 września 2016 r.

Problematyka wydarzenia dotyczyła najnowszych przemian w obrębie nurtu sztuki geometrycznej, jak i jego pogranicza. Konferencja zorganizowana była po to aby przyjrzeć się rodzajom, specyfice dyskursów podejmowanych przez artystów wyrażających się za pomocą języka konkretu, stosowanych przez nich strategii twórczych. Konferencji towarzyszą wystawy zbiorowe, autoprezentacje artystów, koncerty muzyki kameralnej. Do udziału zaproszeni byli twórcy sztuk wizualnych, krytycy, teoretycy i historycy sztuki, kulturoznawcy, reprezentanci innych dziedzin sztuki i nauki, którym bliskie były poruszane w czasie konferencji zagadnienia.

DSC00750 DSC00764 DSC00771 DSC00995 DSC01072 DSC00865

Comments are closed.