Zaznacz stronę
Bruno Schulz – Klisza Werk – Transgresiones

Książka towarzyszyła wystawie o tym samym tytule.
Projekt książki Monika Aleksandrowicz
na zlecenie Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 2013
Redakcja: Lidia Głuchowska
współpraca Łukasz Kujawski.
Druk: Moś & Łuczak, Poznań

fot. Monika Aleksandrowicz