Zaznacz stronę
MEDIACJA SZTUKI, Monografia.
fot. Monika Aleksandrowicz

Autorzy:
Daria Milecka, Andrzej Drohomirecki, Andrzej Kostołowski, Dorota Koczanowicz, Kazimierz Piotrowski, Juliusz Grzybowski, Emilia Fabianczyk, Mateusz Bieczyński, Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka & Piotr Krajewski, Eugeniusz Józefowski, Tomasz Opania, Monika Aleksandrowicz, Dominika Katarzyna Borkowska, Natalia Gołubowska, Kamila Wolszczak, Ignacy Oboz, Zuzanna Wollny, Zuzanna Czajkowska

Redakcja: Daria Milecka
Recenzja naukowa: dr hab. Janina Florczykiewicz
Współpraca redakcyjna i korekta: Elżbieta Łubowicz
Projekt graficzny i skład: Monika Aleksandrowicz
Na okładce: Andrzej Kostołowski, “Co daje mediacja sztuki?”

Monografia sfinansowana ze środków Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Seria Wydawnicza Katedry Mediacji Sztuki
Drukarnia: System – Graf
Wrocław 2019